پروژه هایی که بزودی توسط مجموعه صفر تا صد انجام میشود

 • راه اندازی فودکورت آقای رضوی واقع در سنندج
 • رستوران ایتالیایی ایران مال آقای آل طاها
 • فست فود مارگاریتا واقع در شهر یزد
 • راه اندازی فست فود آقای دهقانی واقع در تهران
 • فست فود آقای شمال زاده واقع در اهواز
 • رستوران ایرانی آقای محمدنژاد واقع در ساری
 • راه اندازی کافه رستوران مینو تراس واقع در تهران، پاسداران
 • هتل آویشن گنبد کاووس
 • کافه رستوران ایتالیایی ایران مال آقای شه دوست
 • راه اندازی فست فود آقای ارجمندپور واقع در شهر اهواز
 • راه اندازی فست فود توفان برای خانم توفان واقع در شهر قشم
 • راه اندازی فست فود تیم برای آقای افضلی واقع در شهر کرمان
 • راه اندازی فست فود آقای صفرزاده واقع در شهر زیبای دزفول خوزستان
 • راه اندازی فست فود آرن واقع در بهبهان خوزستان