شرکت صفر تا صد مرحله پشتیبانی را به عنوان مهمترین مرحله چرخه راه اندازی رستوران بعد از اجرای پروژه می شناسد.

اجرای مناسب و درست مرحله پشتیبانی وابسته به نحوه عملکرد در فاز اجرایی پروژه به معنای تحویل خروجی با کیفیت و مناسب می باشد، به عبارتی خروجی با کیفیت به عنوان شرط لازم و نه کافی همیشه مورد بحث بوده و بیان اهمیت فاز پشتیبانی به معنای اهمیت کیفیت مطلوب تمام مراحل انجام پروژه خواهد بود.

جهت دستیابی به کیفیت مطلوب مراحل اجرای پشتیبانی به شکل فرآیندی استاندارد تدوین گردیده است.

با توجه به اینکه بسیاری از کارفرماین محترم دغدغه از دست دادن پرسنل کلیدی از جمله سرآشپز، آشپز و مدیر را بعد از راه اندازی رستوران دارند و همچنین هزینه هایی که بابت راه اندازی رستوران صرف کرده اند و اینکه کیفیت غذایی و سرویس دهی حفظ شود برآن شدیم تا ارائه خدمات به مشتریان و رفع مشکل آنها با توجه به شرایط توافق شده با مشتری گزینه های زیر را به کارفرمایان محترم عرضه بداریم:

1- اعزام یکی از سرآشپزان مجموعه صفر تا صد سه روز قبل از افتتاحیه پروژه به مدت 1 ماه با هزینه شرکت.

2- اعزام یکی از افراد مجموعه در صورت بروز مشکلات ناگهانی بعد از راه اندازی رستوران با هزینه کارفرما.

3- در صورتیکه پروژه راه اندازی شده بعد از یکماه نیاز به آموزش مجدد داشته باشد، مجموعه صفر تا صد یکی از افراد متخصص خود را با هزینه کارفرما در اختیار رستوران قرار می دهد.

4- سرکشی دوره ای جهت کنترل کیفیت غذا و سرویس دهی از روز افتتاحیه تا یکسال بصورت رایگان. (هزینه ایاب ذهاب در شهرستان ها به عهده کارفرما می باشد)

5- به روز کردن منوی غذایی هر 6 ماه یکبار تا یکسال از تاریخ افتتاحیه بصورت رایگان.

6- مشاوره از روز عقد قرارداد تا یکسال بصورت رایگان.